ВУЗ ШАГ

Дружелюбівський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"

   


Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу
Результати

Протокол засідання атестаційної комісії

Протокол №1

засідання атестаційної комісії

Дружелюбівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

від 16 вересня 2013 року

      

  Присутні:   всі члени атестаційної комісії

  Відсутні -

 

Порядок денний

 

1.  Вивчення нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.  Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.

3.  Затвердження плану заходів із підготовки та проведення атестації педагогічних працівників Дружелюбівського НВК

4.  Планування роботи атестаційної комісії.

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013р.)

Інформація голови засідання атестаційної комісії Браги Т.Л.

УХВАЛИЛИ: Атестаційній комісії організувати роботу згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

2. СЛУХАЛИ: Брагу Т.Л., яка запропонувала розподілити функціональні обов’язки між членами атестаційної комісії.

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити функціональні обов’язки між членами атестаційної комісії.

2. Закріпити членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються в 2013-2014 н.р.:

Горбенко С.М. – Юденко О.В.

Романенко Т.В. – Дубовська Л.М., Величко Л.Л.

Борщевська Л.В. – Сіденко Н.П.

Бондаренко О.П. – Приступа О.В.

Брага Т.Л. – Насулич Л.П.

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Браги Т.Л. про план заходів із підготовки та проведення атестації педагогічних працівників Дружелюбівського НВК, які підлягають атестації в 2013-2014 навчальному році.

ВИСТУПИЛИ: Горбенко С.М. із пропозицією підтримати та затвердити план роботи атестаційної комісії.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити план заходів із підготовки та проведення атестації педагогічних працівників Дружелюбівського НВК на 2013-2014 н.р.

2. Затвердити графік проведення атестації педпрацівників на 2013-2014 н.р.:

1) Ознайомлення педпрацівників, які атестуються, з  умовами й порядком проведення атестації (до 21.10.2013 р.)

2) Прийом заяв на атестацію (до 10.10.2013 р.)

3) Співбесіди з педагогічними працівниками, що атестуються (листопад 2013 – березень 2014 р.)

4) Проведення відкритих уроків, позакласних заходів (листопад 2013 – березень 2014 р.)

5) Вивчення стану роботи педпрацівників, які атестуються (листопад 2013 – березень 2014 р)

6) Творчі звіти. Методичний огляд (21.10.13 – 21.03.14)

7) Ознайомлення вчителів з атестаційними листами (І етап: до 20.10.13; ІІ етап: до 21.03.14)

8) Засідання педагогічної ради. Оцінка роботи (24.03.2014)

9) Підсумкове засідання атестаційної комісії (до 01.04.2014)

4. СЛУХАЛИ: Голову атестаційної комісії Брагу Т.Л. про план роботи атестаційної комісії Дружелюбівського НВК в 2013-2014 навчальному році.

п.п.

Зміст  заходів

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Опрацювати типове положення про атестацію педагогічних кадрів

До 19.09.

Атестаційна комісія, голови методичних об’єднань

2.

Оформити ( поновити ) стенд із питань атестації

Жовтень

Заступник

3.

Видати наказ про проведення атестації в 2013 році

До 10.10.

Директор

4.

Розглянути на засіданнях шкільних методичних об’єднань питання про шляхи подальшого розвитку творчої ініціативи педагогічних кадрів, підвищення їхньої професійної майстерності, удосконалення навчально-виховного процесу та атестації педагогічних працівників.

Протягом навчального року

Атестаційна комісія, голови методичних об’єднань

5.

Уточнити списки педагогічних кадрів, які підлягають атестації.

До 10.10.

Секретар атестаційної комісії

6.

Закріпити членів робочої групи за вчителями, які атестуються, для здійснення контролю та надання допомоги в підготовці та проведенні атестації.

Вересень – жовтень

Голова атестаційної комісії

7.

Провести глибоке вивчення системи та досвіду роботи вчителів, які атестуються

Протягом року

Адміністрація, члени атестаційної комісії

8.

Заслухати творчі звіти вчителів, які атестуються, на педагогічних радах, нарадах при директорі, засіданнях ШМО та засіданнях атестаційної комісії.

Лютий-березень

Адміністрація, члени атестаційної комісії

9.

З метою об’єктивної оцінки результативності професійної діяльності вчителів, що атестуються за різними напрямками роботи та визначення рейтингу, провести дослідження шляхом анонімного анкетування різних груп респондентів.

Лютий-березень

Атестаційна комісія практичний психолог

10.

Підготувати атестаційні матеріали вчителів для розгляду

До 15.03.

Атестаційна комісія

11.

Провести виробничу нараду з розгляду атестаційних матеріалів

До 22.03.

Директор

12.

Підсумувати результати атестації педагогічних кадрів за навчальний рік у школі, узагальнивши матеріали наказом директора, розглянути на засіданнях ШМО.

До 01.04.

Голова атестаційної комісії

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи засідання атестаційної комісії Дружелюбівського НВК на 2013-2014 навчальний рік.

Голова атестаційної комісії                                          Т.Л.Брага

Секретар                                                                       Н.В. Гетенко

Члени атестаційної комісії:

Романенко Т.В.

        Бондаренко О.П.

        Борщевська Л.В.

        Горбенко С.М. 

Нравится